Γεννά την Παράδοση

500ml 2,90 €/τμχ
Τιμή λίτρου 5,80€
250gr 2,80 €/τμχ
Τιμή κιλού 11,20€
250gr 2,50 €/τμχ
Τιμή κιλού 10,00€
270gr 2,80 €/τμχ
Τιμή κιλού 10,37€
270gr 2,80 €/τμχ
Τιμή κιλού 10,37€
340gr 2,60 €/τμχ
Τιμή κιλού 7,65€
500gr 2,10 €/τμχ
Τιμή κιλού 4,20€
480gr 2,10 €/τμχ
Τιμή κιλού 4,38€
260gr 2,50 €/τμχ
Τιμή κιλού 9,62€